Selecteer een pagina

Verzekeraars hebben het VbV gevraagd een keurmerk te ontwikkelen voor beveiligingsproducten van pleziervaartuigen. Hiervoor is een College van Deskundigen Vaartuigbeveiliging (CvD) ingesteld, waarin de Hiswa Vereniging, verzekeraars, ANWB, politie, de Vebon en het Watersportverbond zitting hebben genomen.

In deze richtlijnen zijn de functionele en technische eisen opgenomen waaraan (elektronische) beveiligingsproducten voor pleziervaartuigen moeten voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor het verkrijgen van het keurmerk.

IAS heeft deze ontwikkeling scherp in de gaten gehouden en is nu klaar voor de laatste test. De keuring van de unit door het keuringsinstituut TNO. Deze is nu de testscripts aan het maken en onze planning is dat de unit voor het nieuwe vaarseizoen als eerste van Nederland gekeurd is.